huong lieu

Cơ sở hóa học hữu cơ của hương liệu

“Cơ sở hóa học hữu cơ của hương liệu” là cuốn sách tham khảo vừa được Nhà xuất bản Tri thức phát hành quý IV năm 2011. Các tác giả… Đọc tiếp

Phản ứng nhiệt và quang hóa (pericyclic reaction)

I. Giới thiệu Hầu hết các phản ứng hữu cơ xảy ra theo cơ chế phân cực theo kiểu một tác nhân nucleophin cho 2e với một tác nhân electrophin… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Giáo trình hóa học các hợp chất dị vòng

Cùng với sự phát triển của hóa học hữu cơ nói chung, từ lâu hóa học các hợp chất dị vòng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều… Đọc tiếp