Stylised Lithium Atom

Những phát minh quan trọng về nguyên tử và ứng dụng

Nguyên tử là phần tử hóa học nhỏ nhất không thể phân chia cấu tạo nên vật chất . Mỗi loại nguyên tử có tính chất vật lý và hóa… Đọc tiếp
periodic-table-1

Bảng tuần hoàn nguyên tố – những điều thú vị

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Những điều thú vị về các nguyên tố hóa học: Nguyên tố nào tồn tại trong quả đất, trên vũ trụ hay chỉ trong phòng thí nghiệm?… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO