thuat toan google

Dùng thuật toán Google nghiên cứu hóa học

Cô Aurora Clark từ Đại học bang Washington đã phát hiện một ứng dụng độc đáo từ kỹ thuật liên kết xếp hạng của hãng Google, từ đó khai thác… Đọc tiếp

Tính lượng không khí cần thiết cho một chất đốt

Chế tạo một lò đốt để sản suất sức nóng dùng để sấy các trái cây, cá, mực, v.v. hay hơi nước dùng để chạy turbine và quay generator để… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Highslide JS

Pipe Flow 3D – công cụ mô phỏng và tính tóan trở lực đường ống

(H2N2)-Pipe Flow 3D là công cụ mô phỏng khá sinh động cho sinh viên khi học môn Các quá trình cơ học. Với Pipe Flow 3D, ta có thể thiết… Đọc tiếp