muoi

Muỗi và DDT

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Có tài liệu nói, đến nay, con người đã thử qua 45.000 loại hóa chất diệt muỗi nhưng tiếc thay hiệu quả vẫn chưa như mong muốn,… Đọc tiếp