Dung etan 20110822222404

Nồng độ etan cung cấp thông tin về sự thay đổi phát thải khí nhà kính

(H2N2)-Theo một báo cáo mới đăng trên tạp chí Nature, dữ liệu nghiên cứu gần đây của Đại học California về Greenland và Nam cực chứng minh phát thải cả… Đọc tiếp