Nghiên cứu điều chế propranolol hydroclorid

Đề tài do 2 tác giả Trương Phương và Lâm Hải Yến (Trường ĐH Y Dược TP.HCM) thực hiện ngiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp propranolol hydroclorid đạt… Đọc tiếp