Hệ thống máy phát, sạc điện và pin nhiên liệu hydro của Horizon

(H2N2)-Nhà sản xuất pin nhiên liệu Horizon vừa qua đã giới thiệu bộ thiết bị phát điện cá nhân gồm máy phát HydroFILL, sạc ngoài MiniPak và pin nhiêu liệu… Đọc tiếp