nano alumin

Các hạt nano làm tăng chất lượng của diesel sinh học

(H2N2)-Nghiên cứu mới đăng trên Tạp chí Journal of Renewable and Sustainable Energy chỉ ra rằng việc bổ sung hạt nano alumin có thể cải thiện chất lượng và phản… Đọc tiếp