Joseph Lister: cha đẻ của thuốc sát trùng

(H2N2)-Ngày 17/6/1865, thuốc sát trùng đã được sử dụng lần đầu tiên bởi bác sĩ phẫu thuật người Anh Joseph Lister (1827 – 1912). Joseph Lister (1827 – 1912) Năm… Đọc tiếp