gel dinh

Keo dính tự sửa lỗi

(H2N2)-Một nhóm nghiên cứu quốc tế được Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ và Hội đồng Nghiên cứu Độc lập/Khoa học Quốc gia Đan Mạch, tài trợ, đã chế tạo… Đọc tiếp