Nhiên liệu sinh học hại cho khí hậu hơn hóa thạch

  (H2N2)-Theo nghiên cứu của chín nhóm môi trường, các kế hoạch của châu Âu về đẩy mạnh sản xuất nhiên liệu sinh học sẽ khuyến khích nông dân chuyển… Đọc tiếp