paracetamol

Thuốc nhanh chóng mất hiệu quả trong không gian

  (H2N2)-Một nghiên cứu mới nhất phát hiện các phi hành gia thực hiện nhiệm vụ trong không gian có thể sẽ không thể sử dụng thuốc paracetamol để điều… Đọc tiếp

Du lịch không gian ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi khí hậu

(H2N2)-Những phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp vũ trụ và hàng không đã cho phép con người chu du vượt ra khỏi ranh giới trái đất. Những người… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO