chat da cam

Khử độc cho nạn nhân nhiễm dioxin bằng Hubbard

(H2N2)-Đợt điều trị đầu tiên cho 22 bệnh nhân (12 nam, 10 nữ) là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam/dioxin tại Trung… Đọc tiếp