Biểu tượng nguyên tố Actinium (Ac)

Biểu tượng của các nguyên tố hóa học

(H2N2)-Mỗi một nguyên tố Hóa học được phát hiện cũng cần được đặt tên cho nó. Bạn có biết nguồn gốc tên gọi của các nguyên tố và kí hiệu… Đọc tiếp
gia kim thuat

Ký hiệu hóa học thời kì “Giả kim thuật”

Hoá học đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử nhưng trong suốt một thời gian dài của thời kì cổ đại và trung đại-thời kì Tiền hoá học thì… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

kyhieu1

Các ký hiệu sử dụng trong lưu đồ quy trình công nghệ hóa học

(H2N2)-Hôm nay, sinh viên có hỏi mình về ký hiệu của valve 1 chiều như thế nào. Tuy nhiên, mình không nhớ rõ nên về nhà search và post các… Đọc tiếp