Aliments Acid fatty

Loại axit béo khỏi thực phẩm

(H2N2)-Axit béo xấu là cách gọi khác của những loại axit béo kiểu trans, là sản phẩm của quá trình chuyển hóa dầu thực vật dạng lỏng thành dạng mỡ… Đọc tiếp