H2 mang polyme   Minh Cuong 20110119145228

Sản xuất màng polymer bền để che phủ nhà lưới

(H2N2)-Loại màng polymer mới này có giá khoảng 54.000 đồng/1kg, chỉ bằng 80% so với loại màng cùng loại của Thái Lan. Để thay thế cho các màng polymer thông… Đọc tiếp