mat trang

Tìm thấy nhiều nguyên tố hóa học trên Mặt Trăng

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Kết quả phân tích thành phần bụi được tạo ra bởi sự va chạm giữa một tên lửa và Mặt Trăng do Cơ quan hàng không vũ… Đọc tiếp