colour

Màu sắc của các chất hoá học

Kim loại kiềm và kiềm thổ KMnO4: tinh thể màu đỏ tím. K2MnO4: lục thẫm NaCl: không màu, nhưng muối ăn có màu trắng là do có lẫn MgCl2 và… Đọc tiếp