Methyl bromide

Các biện pháp thay thế việc sử dụng thuốc trừ sâu Methyl Bromide

(H2N2)-Cục Môi trường Mỹ gần đây đã quyết định giảm dần tiến đến chấm dứt việc sản xuất và nhập khẩu các chất gây suy giảm tần ozone. Một trong… Đọc tiếp