Luong tu

Đột phá mới trong lĩnh vực mô phỏng lượng tử

(Hóa học ngày nay-H2N2) Lần đầu tiên, một nhóm nghiên cứu quốc tế của các trường Đại học Anh và Đức gồm Stuttgart, Innsbruck và Nottingham đã mô tả thành… Đọc tiếp