crystal structure mof 200

Vật liệu MOF-210 có diện tích bề mặt riêng lớn nhất hiện nay

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Trong một công trình vừa mới được công bố gần đây, một nhóm nhà hóa học tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã phát triển một loại… Đọc tiếp