aabacteria 20110527131258

Tại sao có mưa đá?

(H2N2)-Từ trước tới nay người ta vẫn không biết nguyên nhân nào đã gây nên mưa đá. Tuy nhiên, qua khám phá mới nhất do các nhà khoa học Mỹ… Đọc tiếp