vi mach

Nghiên cứu vật liệu mới cho sản xuất vi mạch

(H2N2)-Nhóm nghiên cứu đứng đầu là GS Harry Kroto ở bang Florida đã phát hiện các tinh thể mới cho phép chế tạo những vi mạch an toàn, siêu bền… Đọc tiếp