muoi cong nghiep

Thừa muối ăn, thiếu muối công nghiệp

(H2N2)-Dư luận đang xôn xao về việc Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 45/2010/TT-BCT cho phép năm 2011 các doanh nghiệp được nhập khẩu 100.000 tấn muối công… Đọc tiếp