20110211155224 conson 20110215170439

Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn sau 8 năm hoạt động

(H2N2)-Từ khi đi vào vận hành (đầu năm 2003) đến nay, hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn đã vận chuyển hơn 30 tỷ m3 khí, cung cấp sản… Đọc tiếp