nam hoa hoc

Thông điệp cho năm Quốc tế Hóa học 2011

Liên Hợp quốc đã quyết định lựa chọn năm 2011 là năm dành cho hóa học. Các nhà hóa học có thể tận dụng năm này để làm nổi bật… Đọc tiếp