20110308152727 thuytrieu 20110310211326

Năng lượng xanh từ thủy triều

(H2N2)-Việc khai thác năng lượng thủy triều mở ra một triển vọng lớn, hạn chế tối đa phát thải khí  cacbonic gây hiệu ứng nhà kính. Mô hình một trung… Đọc tiếp