nano

Vật liệu nano giúp chẩn đoán bệnh sớm

Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Kentucky đã chỉ ra một phương thức mới nhằm dò tìm chính xác một đơn chất ở nồng độ rất… Đọc tiếp