Hệ Nano Polyelectrolyte chống ăn mòn-bảo vệ kim loại

(H2N2)-Ăn mòn kim loại gây ra những thiệt hại rất lớn về của cải vật chất và ảnh hưởng xấu đến môi trường. Năm 1974, Flixborough, một lò phản ứng… Đọc tiếp