Lãng phí nghiên cứu đất hiếm

(H2N2)-Rất nhiều công trình nghiên cứu về đất hiếm được các nhà khoa học VN thực hiện. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu lại không được ứng dụng. Phòng… Đọc tiếp