phong thi nghiem anh minh hoa Thai Ngoc 20110530094047

Khoảng trống giữa phòng thí nghiệm và cơ sở sản xuất

(H2N2)-Nghiên cứu và ứng dụng luôn là mối quan hệ hữu cơ của khoa học vì chỉ có như vậy, những thuật ngữ khô khan, cứng nhắc mới được mềm… Đọc tiếp