Các ứng dụng hóa học cao phân tử từ bắp

Bắp đang thay thế dần dầu mỏ ở vị trí nguyên liệu thô trong nhiều ứng dụng công nghiệp Bắp là cây trồng chiếm 36% sản lượng trên thế giới.… Đọc tiếp