co2 cycle

Thu giữ và chuyển hóa CO2 thành nguyên liệu hữu ích

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Với tỷ trọng rất lớn trong bầu khí quyển, CO2 là một trong những khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh nhất và cũng góp phần rất… Đọc tiếp