20111013110639 161638565 20111108042658

Năm 2013 bắt đầu tổng hợp nguyên tố 119

(H2N2)-Thí nghiệm tổng hợp nguyên tố siêu nặng 119 có thể sẽ được bắt đầu vào năm 2013 ở Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân JINT tại Dubna. Đó… Đọc tiếp
20110331122308 th 20110404095832

Tổng hợp nguyên tố 119 trong bảng tuần hoàn

(H2N2)-Các nhà vật lý tại Viện Liên hợp nghiên cứu hạt nhân Dubna, nơi trước đây 6 nguyên tố trong bảng tuần hoàn Mendeleev ra đời, đã bắt đầu tổng… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO