brom

Nguyên tố Brome những điều cần biết

Br là nguyên tố có khả năng được đưa vào cơ thể như vị thuốc, nhưng cũng có khi nó vào cơ thể ngoài ý muốn do dư lượng thuốc… Đọc tiếp