Hệ số khuếch tán Cl- và các dạng nồng độ của Cl- trong bê tông

Tác giả: Phan Văn Tường, Trần Dương Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội {pdf}https://hoahocngaynay.com/attachments/article/525/449-1554-1-PB.pdf|app:adobe{/pdf} Đọc tiếp

Các loại chất chỉ thị Acid – Base

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Chất chỉ thị acid –base là một acid hay base yếu. Quan trọng là hình thức không phân ly với chất chỉ thị cho màu sắc khác… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO