Các loại chất chỉ thị Acid – Base

QUẢNG CÁO

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Chất chỉ thị acid –base là một acid hay base yếu. Quan trọng là hình thức không phân ly với chất chỉ thị cho màu sắc khác nhau hơn là dạng ion kết hợp với chất chỉ thị. Chất này không làm thay đổi màu sắc của acid hay kiềm tinh khiết ở một nồng độ ion hydro nào đó, sự thay đổi màu sắc xảy ra dưới một khoảng nồng độ ion hydro. Khoảng này được gọi là khoảng thay đổi màu sắc và được diễn tả là khoảng nồng độ pH.

Chuẩn độ acid yếu với sự hiện diện của chất chỉ thị sẽ làm thay đổi màu sắc dung dịch trong môi trường kiềm nhẹ. Chuẩn độ base yếu với sự hiện diện của chất chỉ thị sẽ làm thay đổi màu sắc dung dịch trong môi trường acid nhẹ.

Sau đây là một số chất chỉ thị thường dùng. Một số chất chỉ thị tan trong nước, nhưng một số chất khác lại tan trong cồn.

 

(Translate by Quynh Thi – Chemistry About)

Nguồn hoahocdoisong.com

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *