nonylphenol Ethoxylates

Phát hiện hóa chất độc hại trong quần áo của các hãng nổi tiếng

Quần áo của chúng ta đang mặc có thể chứa  nonylphenol ethoxylates (NPEs), hóa chất có thể phân hủy trong nước để tạo thành nonylphenol (NP) – một hóa học… Đọc tiếp