vacxin

Vacxin chống ung thư ở giai đoạn sớm

(H2N2)-Loại vacxin đầu tiên dành cho các bệnh nhân trước khi ung thư phát triển đang được nghiên cứu. Hầu hết các loại vacxin đều nhằm để phục hồi hệ… Đọc tiếp