xuc tac phan tu

Đột phá trong chế tạo xúc tác phân tử

Các nhà nghiên cứu tại Phòng Hóa, Viện Công nghệ Hoàng gia (KTH – Kungliga Tekniska HogsKolan) ở Stockholm, Thụy Điển đã chế tạo được máy xúc tác phân tử… Đọc tiếp