reach

REACH: 7 hóa chất được khuyến nghị cấp phép

Ủy ban các quốc gia thành viên (MSC) của Cơ quan hóa chất châu Âu (ECHA) đã phê chuẩn 7 chất có mối quan ngại cao (SVHC) sẽ được đưa… Đọc tiếp
RecyclePCB

Polychlorinated biphenyls (PCBs)

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Polychlorinated biphenyls (PCBs) là một nhóm các hợp chất nhân tạo được sử dụng rộng rãi trong quá khứ, chủ yếu trong các thiết bị điện nhưng… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO