Sử dụng chất khử để cải thiện hiệu quả của pin mặt trời perovskite toàn phần

Sử dụng chất khử để cải thiện hiệu quả của pin mặt trời perovskite toàn phần

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế từ Trung Quốc, Canada và Australia đã tìm ra được phương pháp có thể cải thiện hiệu quả pin mặt trời perovskite… Đọc tiếp
Perovskit

Xúc tác mới thay thế platin trong công nghệ kiểm soát khí thải

(H2N2)-Các nhà nghiên cứu tại hãng General Motors đã tìm cách thay thế platin (Pt) trong các chất xúc tác dùng để làm sạch khí thải của động cơ điezen… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

perovskite SrTiO3

Perovskite: Xúc tác chuyển hóa NOx

(Hóa học ngày nay-H2N2) Các nhà nghiên cứu ở Mỹ đã chỉ ra rằng perovskites – một lớp các khoáng chất oxit hỗn hợp – có thể dùng làm xúc… Đọc tiếp