thuoc tru sau

Tiếp xúc với thuốc trừ sâu có liên quan đến sự giảm sút chỉ số IQ ở trẻ em

Các kết quả của 3 nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ em tiếp xúc với phốt phát hữu cơ (OPs) khi còn ở trong bào thai thì đến lúc… Đọc tiếp