Dibutyl_phthalate_3D

Phtalat:chất được tìm thấy trong kẹo mút là gì?

(Hóa học ngày nay-H2N2) Ngay hôm nay, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu tất cả các địa phương tiến hành thu hồi khẩn… Đọc tiếp