vi sinh

Kỹ thuật ủ chua một số phụ phẩm từ công – nông nghiệp

Hằng năm, các nhà máy chế biến dứa hộp xuất khẩu thải ra một lượng lớn phế phụ phẩm. Đó là vỏ cứng bên ngoài vỏ dứa, lõi quả dứa,… Đọc tiếp