thuc hanh Hoa hoc

Rèn luyện trí thông minh cho học sinh thông qua việc dạy môn hóa học ở trường phổ thông

(H2N2)-Phát triển năng lực nhận thức, tư duy độc lập, sáng tạo và rèn trí thông minh cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trong của nhà… Đọc tiếp
day hoa hoc

Sử dụng dạy học nêu vấn đề trong bài không sử dụng thí nghiệm

Khi dạy những bài này giáo viên cần hướng dẫn, rèn luyện cho học sinh biết phân tích, so sánh, đối chiếu để nêu bật được mối liên hệ bản… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Urea

Phương pháp dạy học nhóm nitơ

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 1. Về kiến thức Biết: – Vị trí của các nguyên tố thuộc nhóm nitơ trong bảng tuần hoàn. – Tính chất của các đơn… Đọc tiếp
canstockphoto1089753 comp 20110322114055

Vận dụng các lý thuyết dạy học nhằm cải tiến việc dạy học hóa học

Các lý thuyết học tập: + Thuyết hành vi + Thuyết nhận thức + Thuyết kiến tạo I.Thuyết hành vi I.1.Cơ sở lí thuyết -Cơ chế của quá trình học… Đọc tiếp