Men vi sinh duong ruot

Prebiotics, Probiotics và sức khỏe của bạn

Probiotics và prebiotics mặc dù nghe khá giống nhau nhưng lại có vai trò riêng biệt đối với sức khỏe con người. Cả hai đang được nghiên cứu như một… Đọc tiếp
prebiotic1

Tìm hiểu về prebiotic

Prebiotic là gì? (Hóa học ngày nay-H2N2)-Prebiotic là nguồn thức ăn cho probiotic (vi sinh vật sống hữu ích trong đường ruột vật chủ). Nhờ có prebiotic mà vi sinh… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO