que thu thuoc sau

Que thử phát hiện thuốc sâu trong 5 phút

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các nhà khoa học Canada vừa chế tạo một que thử bằng giấy dài 10cm, mang tên “Dipstick” có thể phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu… Đọc tiếp