20111107145334 anh 20111108035648

Bảng tuần hoàn thêm 3 nguyên tố siêu nặng

(H2N2)-Ba nguyên tố hóa học mới, 110, 111 và 112, đã được bổ sung vào Bảng tuần hoàn hiện tại, tương ứng với các tên gọi là Darmstadtium (Ds), Roentgenium… Đọc tiếp