H1 duong xylitol Healthy 20101224133604

Xylitol: chất ngọt thay thế đường mía

(H2N2)-Các nhà khoa học đã chế tạo được chất ngọt thay thế hiệu quả đường kính? Việt Nam đã sản xuất được các loại đường này chưa? Đúng là hiện… Đọc tiếp